سايت خبري تحليلي انديشه ها : مقايسه درآمدهاي نفتي دولت روحاني و دولت قبل
دوشنبه، 21 آبان 1397 - 07:35 کد خبر:89264
سايت خبري تحليلي انديشه ها: بررسي آمارهاي ارائه شده در خصوص ميزان درآمد حاصل از فروش نفت نشان مي‌دهد درآمد نفتي دولت روحاني در شش سال گذشته به كمي بيشتر از ۲۹۴ ميليارد دلار رسيد.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

درآمد چهار ساله فروش نفت در دولت احمدي‌نژاد بيشتر از شش سال اخير در دولت روحاني است
مقايسه درآمدهاي نفتي دولت روحاني و دولت قبل

 


 به گزارش خبرآنلاين، آمارهاي ارائه شده نشان مي دهد از ابتداي سال ۱۳۹۲ تا پايان بهار امسال بيش از ۲۹۴ ميليارد و ۲۷۲ ميليون دلار نفت به فروش رفته است .

 در اين دوره زماني بالاترين درآمد نفتي ايران در سال ۱۳۹۶ به دست آمده است كه اين ميزان درآمد برابر با ۶۵ ميليارد و ۸۱۸ ميليون دلار است .

 درآمد مذكور اما در قياس با دوره فعاليت دولت دهم از كمترين درآمد حاصله در يك سال نيز كمتر است. كمترين درآمد نفتي در سال هاي استقرار دولت دهم در سال ۱۳۸۸حاصل شد . در اين سال ايران ۶۶ ميليارد و ۲۱۰ ميليون دلار نفت فروخته است.

 كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در سال هاي اخير از يك سو و از دست رفتن بخشي از بازارهاي نفتي ايران در اثر تحريم اتحاديه اروپا از سوي ديگر مهمترين دليل كاهش درآمد نفتي ايران است .

بازار نفت امروز نيز در موقعيتي ويژه براي ايران قرار  گرفته است . در حالي كه پس از برجام، ايران تلاش فراواني براي در اختيار گرفتن بازارهاي صادراتي از دست رفته نفت در دستور كار قرار داد و توانست با احياي اين بازارها سرزمين هاي تجاري از دست رفته خود را بازپس گيرد اما ترامپ در اقدامي خلاف عرف بين الملل با خروج از بجام، خط جديد فشار عليه ايران را تدارك ديد.

 بر اين اساس هر چند در گام اول ترامپ اعلام كرد صفر شدن درآمدهاي ارزي ايران را هدفگذاري كرده است اما با شكست آشكار نسبت به اعمال معافيت براي هشت كشور اقدام نمود .

 پيش بيني‌ها حكايت از آن داشت كه در صورت خروج ايران از بازار نفت، اقتصاد جهان به واسطه رشد قيمت نفت، درگير بحراني جدي شود . در عين حال اروپا اين بار با ايستادن رد كنار ايران مانع از اجراي كامل برنامه آمريكا شده است.

 روحاني كدام سال چقدر نفت فروخت؟

مروري بر آمار فروش نفت در دولت روحاني نشان مي دهد وي نيز طالع نفتي بلندي نداشته است . خوش‌شانس‌ترين رييس جمهور در اين حوزه همچنان احمدي نژاد است و به نظر مي رسد تا ساليان طولاني دولت وي صفت پردرآمدترين دولت نفتي تاريخ را حفظ نمايد .

 بر اساس اين گزارش ، هر چند در سال ۱۳۹۲ ، ميزان درآمد نفتي ايران برابر با ۶۴ ميليارد و ۵۴۰ ميليون دلار بود اما اين رقم در سال ۱۳۹۳ به ۵۵ ميليارد و ۴۰۶ ميليون دلار كاهش يافت .

 اين روند در سال ۱۳۹۴، يكي از سخت ترين سال هاي اقتصادي ايران تداوم يافت به طوري كه در سال ۱۳۹۴ ايران تنها كمي بيش از ۳۱ ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آورد.

 سال ۱۳۹۵ براي ايران اما سالي ديگر بود . به نتيجه رسيدن برجام در دي ماه سال ۱۳۹۴، شرايط را براي ايران در بازار نفت متفاوت كرده بود . ايران در اين سال با رشد بيش از ۴۱ درصدي صادرات نفت خود روبرو بود به طوري كه درآمد نفتي ايران در اين مقطع زماني به بيش از ۵۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار رسيد .

 دولت دوازدهم اما در اولين سال فعاليت خود ،  در سال ۱۳۹۶ بيش از ۶۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار نفت فروخته است و درآمد فروش نفت در بهار سال جاري نيز برابر با ۲۰ ميليارد و ۹۸۰ ميليون دلار اعلام شده است .

 به اين ترتيب دولت روحاني در شش ساله فعاليت خود بيش از ۲۹۴ ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت به دست آورده است .

 درآمد نفتي در دولت دهم

 براي آنكه مقياسي از وضعيت درآمدهاي نفتي در شش ساله اخير حاصل شود كافي است مقطع زماني ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ مورد بررسي قرار گيرد .

 دولت دهم در اين دوره زماني عهده دار مسئوليت بود و بررسي ها نشان مي دهد در اولين سال فعاليت دولت دهم ۶۶ ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آمده است .سال ۱۳۸۹ اما درآمد حاصل از فروش نفت ايران ۹۰ ميليارد و ۱۹۱ ميليون دلار و در سال ۱۳۹۰ رقم خيره كننده ۱۱۸ ميليارد و ۸۶۱ ميليون دلار گزارش شده است .

 تشديد تحريم هاي نفتي ايران در سال ۱۳۹۱ اما موقعيت را براي ايران تغيير داد به طوري كه درآمد نفتي سال ۱۳۹۱ تحت تاثير عوامل بنيادين بازار نفت و همچنين كاهش سهم ايران به ۶۸ ميليارد و ۱۳۵ ميليون دلار رسيد .

 به اين ترتيب در فاصله چهار سال ، دولت دهم يا دولت دوم احمدي نژاد ردآمدي معادل ۳۴۳ ميليارد و ۳۹۷ ميليون دلار به دست آورد.به اين ترتيب اين درآمد چهار ساله از درآمد شش ساله دولت روحاني بيشتر است.