سايت خبري تحليلي انديشه ها : ماجراى ٢٥ سال زندانى شدن 'عقيد ابراهيم' وزير دفاع سودان چيست؟ (عكس)
سه شنبه، 24 اردیبهشت 1398 - 17:38 کد خبر:91569
سايت خبري تحليلي انديشه ها:
در روزهاى اخير متنى به همراه عكس مقابل در فضاى مجازى در گردش است و از پيدا شدن عقيد ابراهيم وزير دفاع سابق سودان در يك زندان پس از سقوط عمرالبشير خبر مى دهد.

نوانديش: در روزهاى اخير متنى به همراه عكس مقابل در فضاى مجازى در گردش است و از پيدا شدن عقيد ابراهيم وزير دفاع سابق سودان در يك زندان پس از سقوط عمرالبشير خبر مى دهد. 
 
به گزارش نوانديش در اين مطلب آمده:
 
اين فرد عقيد ابراهيم، وزير دفاع سودان تا سال ۱۹۹۵ است كه به خاطر مخالفت با عمر البشير، رهبر مستبد سودان به شكل غير قانوني و پنهاني به زندان افتاد! بعدها به خانواده و نزديكانش اينگونه اعلام شد كه در سال ۱۹۹۸ به خاطر حادثه اي جانش را از‌ دست داده است! پس از كودتاي اخير سودان و سرنگوني عمر البشير از مسند قدرت، عقيد ابراهيم‌ را در زيرزميني يافتند، در حالي كه قادر به راه رفتن نبود و يكي از چشمانش را نيز از دست داده بود! زيرزميني كه در آن زنداني شد سقفي بسيار كوتاه داشت تا ابراهيم قادر به راه رفتن در‌ آن نباشد و خوراك حيوانات به او داده مي شد! حداقل هاي زندگي در اين ۲۵ سال از او گرفته شد! اما اكنون او زنده است ديكتاتورها كه سقوط ميكنند ، جناياتشان بر ملا ميشود و چقدر تكان دهنده است...
 
اما بررسى هاى نوانديش به نقل از فرانس٢٤ حاكى است متن پرمخاطب فوق جعلى است!
مخاطبان گرامي : به شما عزيزان پيشنهاد مى كنيم "مطالب پيشنهادي" زير را هم مطالعه كنيد: