تلکس سايت خبري تحليلي انديشه ها: زمان گفتگوي رهبران عربستان و ايران فرا رسيده است
سه شنبه، 24 اردیبهشت 1398 - 18:05     کد خبر: 91580

سايت خبري تحليلي انديشه ها: دو كارشناس ارشد سعودي و ايراني، در تحليلي عنوان كردند كه كليد صلح در منطقه به دست ايران و عربستان است.
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

زمان گفتگوي رهبران عربستان و ايران فرا رسيده است

 

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، سيد حسين موسويان وعبدالعزيز صغر طي سرمقاله اي در روزنامه آمريكايي نوشتند:ما بعنوان دو شهروند و كهنه سرباز سياست خارجي دو كشورايران و عربستان اين مقاله را مي نويسيم،دوكشوري كه اكثرآمريكايي ها درگير جنگ معنوي فرض ميكنند. درحقيقت بعد از چند دهه تقابل نيابتي و روابط منجمد بين دوكشورما، معتقديم زمان استقرار يك صلح پايدار درمنطقه فرارسيده است.

در ادامه يادداشت سيد حسين موسويان و عبدالعزيز صغر در نيويورك تايمز آمده است :

هيچكدام از ما آرمانگراي ساده انديش نيستيم. ما هردو واقعگراياني هستيم كه به يكديگر اعتماد نداريم و درسطح دولت هايمان نيز اين بي اعتمادي متقابل وجود دارد.  درعين حال ما شاهد عواقب مخرب بحرانهاي جاري در منطقه مثل سوريه، يمن، لبنان، بحرين و عراق هستيم كه كشورهايمان با هم در رقابت هستند. با وجود اينكه ما هردو طرف مقابل را عامل اين وضعيت ميدانيم، اما هردو نيز توافق داريم كه بحرانهاي جاري درمنطقه پرهزينه و موجب بي اعتمادي مردم شده ضمن اينكه باعث به هدر رفتن غير قابل محاسبه منابع و جان باختن بيشمار انسانهايي شده كه بايد صرف ساختن خاورميانه ميشد و نه نابودي آن.

لذا زمان گفتگو حالاست زيرا كه وضعيت بحرانهاي تاريخي منطقه به نقطه اي رسيده كه نيازمند و مستعد ديپلماسي است.

اول درعراق، دوكشورايران و عربستان سعودي دولت جديد در بغداد را درآغوش گرفته اند، دولتي كه توسط يك رئيس جمهور و يك نخست وزير عملگرا هدايت ميشود و روابط خوبي با هردوكشور ما دارد. اين يك گشايش مهمي است كه بايد از آن استفاده كرد.

دوم اينكه با كاهش خشونت و شكست داعش، جنگ در سوريه به مرحله پايان نزديك ميشود.هردو كشور ما معتقدند كه تماميت ارضي سوريه بايد حفظ شود.ما دعوت ميكنيم كه به اصل عدم مداخله احترام گذاشته شود و همه بپذيرند كه اين حق ملت سوريه است كه بايد در مورد آينده خود تصميم بگيرد.

سوم در مورد يمن هرچند ما دونفر درمورد علل و ريشه بحران با هم اختلاف نظر داريم اما توافق داريم كه اين بحران موجب بروز يك فاجعه انساني شده و بايد ظرف چند ماه آينده درچهارچوب روند سازمان ملل به آن خاتمه داد.

در لبنان نيز دولت جديد روي كار آمده واين ملت لبنان است كه بايد در مورد مسائل كشورشان تصميم بگيرند. و نهايتا هم درمورد بحرين ما دونفر طرفدار حفظ حاكميت و تماميت و دموكراسي و ثبات براساس تصميم و راي مردم اين كشورهستيم. 

نهايت اينكه بابرقراري ثبات نسبي در اين پنج كشوري كه سالها درگير ستيز و بيچارگي بوده ، مي توان استقرار صلح پايدار در منطقه را آغاز كرد. باوجوديكه هريك از ما طرف مقابل را درمورد بي ثباتي در منطقه سرزنش ميكنيم، اما باتوجه به ماهها گفتگوهاي دشوار، به اين نتيجه رسيده ايم كه شرايط براي گفتگوي مستقيم ازطريق كانالهاي باز بين دو دولت و ملت فراهم است. لازم نيست براي شروع گفتگو، در مورد همه چيز از قبل توافق كرده باشيم. دشوارترين بخش كار همان برداشتن اولين قدم براي گفتگوي مستقيم است تا بتوان در برخي از موضوعات به توافق رسيد.

شهروندان دوكشور بايد براي ما و جهان دراولويت باشند. ايران و عربستان مشتركا جمعيتي بالغ بر 115 ميليون نفر دارند كه حدود يك سوم آن زير 25 سال است. چه بخواهيم يا نخواهيم، آينده نسل جوان ما بهم پيوسته است.

صلح پايدار درمنطقه ايجاب ميكند كه تهران و رياض روابط دوجانبه و همكاريهاي منطقه اي حسنه داشته باشند. ايران و عربستان اختلافات مهمي دارند اما درموارد مهمي هم منافع مشترك دارند همچون امنيت انرژي، عدم اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي و ثبات درخاورميانه. ما اميدواريم كه بجاي گسترش  اختلافات، رهبران دو كشورما بناي دوستي مشترك دوملت ايران و عربستان را پايه گذاري نمايند، دوملتي كه ستون هاي مهم جهان اسلام هستند.

 

*عبدالعزير صغر رئيس مركزمطالعات خليج كشورعربستان و سيد حسين موسويان سخنگوي پيشين هسته اي ايران و متخصص امورخاورميانه دانشگاه پرينستون و سخنگوي پيشين هسته اي ايران.


برگشت به تلکس خبرها