تلکس سايت خبري تحليلي انديشه ها: يارانۀ پولدارترين‌ها ۴ برابر يارانۀ فقيرترين‌ها در ايران
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398 - 15:35     کد خبر: 91583

سايت خبري تحليلي انديشه ها: برآوردها از سياست اعطاي يارانه به واردات كالاهاي اساسي حاكي از آن است كه حتي با فرض آن‌كه در فرآيند تخصيص يارانه به كالاهاي اساسي هيچ انحرافي هم وجود نداشته باشد، دهك دهم در حدود چهار برابر دهك اول يارانه دريافت مي‌كند.
سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

يارانۀ پولدارترين‌ها ۴ برابر يارانۀ فقيرترين‌ها در ايران

 

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، با وجود آن‌كه طبقه فقير در حال حاضر نيازمند حمايت و جبران هزينه‌هاي افزايش يافته هستند، اما يارانه تخصيص يافته به كالاهاي اساسي بنا به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، لزوما منجر به حمايت از طبقه فقير نخواهد شد. به طور كلي، يارانه كالايي در شرايطي كه قيدي براي مصرف قايل نيست، به گروه‌هايي كه مصرف بالاتري دارند، خواهند رسيد.

نگاهي به ميزان مصرف خانوارها از كالاهاي اساسي نشان مي‌دهد كه مصرف كالاهاي اساسي در دهك‌هاي مختلف درآمدي به شدت متفاوت است. اين ميزان مصرف متفاوت باعث مي‌شود تا يارانه دريافتي گروه‌ها نيز با يكديگر متفاوت باشد.

محاسبات صورت گرفته از يارانه دريافتي هر يك از دهك‌هاي درآمدي به ازاي برخي از كالاهاي اساسي كه براساس ميزان مصرف هر يك از دهك‌ها از كالاهاي منتخب و همچنين اختلاف نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني با ۸۰۰۰ تومان سامانه نيما صورت گرفته است، نشان مي‌دهد كه حتي با فرض آن‌كه در فرآيند تخصيص يارانه به كالاهاي اساسي هيچ انحرافي هم وجود نداشته باشد و فرآيند تخصيص به طور كامل و با قيمت‌هاي مصوب صورت گيرد، دهك دهم در حدود چهار برابر دهك اول يارانه (با فرض ثبات وضعيت مصرف در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶) دريافت مي‌كند.

براساس برآوردهاي انجام شده، يارانه دهك دهم به طور سرانه ماهانه در حدود ۷۳ هزار تومان و يارانه دهك اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. اين در حالي است كه اگر اين يارانه به طور مساوي بين همه مردم تقسيم مي‌شد، هر فرد در حدود ۳۸۰ هزار تومان در ماه يارانه نقدي دريافت مي‌كرد.

بنا به اين محاسبات، دهك اول نزديك به ۵ هزار تومان يارانه برنج، ۷ هزار تومان يارانه مرغ، ۲ هزار تومان يارانه روغن‌نباتي، ۲ هزار تومان يارانه تخم‌مرغ، يك هزار تومان يارانه گوشت گوسفند و كمتر از هزار تومان يارانه گوشت گوساله مي‌گيرند.

اين در حالي است كه در دهك دهم ۲۲ هزار تومان يارانه برنج، ۱۸ هزار تومان يارانه مرغ، ۳ هزار تومان يارانه روغن‌نباتي، ۴ هزار تومان يارانه تخم‌مرغ، نزديك به ۱۸ هزار تومان يارانه گوشت گوسفند و ۵ هزار تومان يارانه گوشت گوساله مي‌شود.

در اين ميان، يارانه دهك پنجم نيز كه تقريبا طبقه متوسط جامعه را در برمي‌گيرد، به طور سرانه ماهانه ۳۳ هزار ارزيابي شده است. به اين ترتيب، براي اين گروه ۸ هزار تومان يارانه برنج، نزديك به ۱۱ هزار تومان يارانه مرغ، ۲ هزار تومان يارانه روغن‌نباتي، ۳ هزار تومان يارانه تخم‌مرغ، نزديك به ۶ هزار تومان يارانه گوشت گوسفند و ۲ هزار تومان يارانه گوشت گوساله ارزيابي شده است.

نكته اين‌جاست كه مقادير محاسبه شده به معناي يارانه‌اي كه در حال حاضر هر دهك دريافت مي‌كند نيست، بلكه به معناي آن است كه سياست فعلي اعطاي يارانه، در صورتي كه به طور كامل اجرا شود، هر كدام از دهك‌هاي درآمدي را چقدر بهره‌مند مي‌سازد.

در اين ميان، هرچند با توجه به تورم فزاينده سال ۱۳۹۷ و احتمال ادامه اين روند در سال ۱۳۹۸ اكثر گروه‌هاي درآمدي نيازمند حمايت هستند، اما اين شيوه حمايت منجر به حمايت بيشتر از دهك‌هاي بالاي درآمدي نسبت به دهك‌هاي پايين خواهد شد. محاسبات بالا نشان ميدهد كه حتي اگر ميزان انحراف منابع اختصاص يافته به واردات كالاهاي اساسي صفر بود و قيمت اين كالاها در بازار ثابت مي‌ماند و تمام اهداف قيمتي نيز محقق ميشد، باز هم اين سياست نمي‌توانست به عنوان يك سياست حمايتي از اقشار ضعيف تلقي شود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس در جمع‌بندي گزارش خود اعلام كرده سياست اعطاي يارانه به واردات كالاهاي اساسي، به لحاظ تعيين جامعه هدف دچار مشكل است، بنابراين با توجه به لزوم سياست‌هاي حمايتي در شرايط افزايش شديد قيمت‌ها، لازم است تا حمايت به شيوه ديگري صورت گيرد.


برگشت به تلکس خبرها